Anunt :

Titlu :
Data: (Format AAAA-LL-ZZ)
Tip:
Continut:

Documente Anexate :
Anunt organizare concurs
Fisa postului - Liftier
Fisa postului - Lacatus
Rezultate dosare admise
Rezultate proba scrisa concurs lifitier
Rezultate finale concurs liftier