Anunt :

Titlu :
Data: (Format AAAA-LL-ZZ)
Tip:
Continut:

Documente Anexate :
Anunt organizare concurs
Fisa postului
Regulament de organizare si desfasurare concurs pentru posturile Comitetului Director
Anunt privind selectie dosare de concurs pt postul de director financiar contabil
Rezultate proba scrisa